Afmelden :: Geusselt Sport

Afmelden

Afmelden voor een nieuwe seizoen geschiedt vóór 1 juli van het lopende seizoen door het sturen van een brief/mutatieformulier naar Secretariaat Geusselt Sport, corr.adres. Kasteel Cortenbachlaan 53, 6222 VV Maastricht of een afmeldingsmail sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@geusseltsport.nl

Wanneer men niet of na 1 juli opzegt, is men wederom contributieplichtig voor het nieuwe seizoen !

Bij beëindiging van het lidmaatschap na 1 juli en vóór 1 januari is 50% van het contributiebedrag verschuldigd. Na 1 januari dient men de contributie voor het gehele seizoen te voldoen.


Procedure afmelden / eventueel melden bij nieuwe vereniging

A. Enerzijds schriftelijk opzeggen bij Geusselt Sport door het sturen van een briefje naar Secretariaat Geusselt Sport, corr.adres. Kasteel Cortenbachlaan 53, 6222 VV Maastricht of een mailtje naar de ledenadministratie,ledenadministratie@geusseltsport.nl .

B.1. Categorie Junioren (JO14 tm JO19) & Senioren verloopt middels een digitale overschrijving via de nieuwe vereniging. 15 juni is de knvb deadline.

1. Je meldt je bij de nieuwe vereniging met je knvb relatiecode.

2. De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid. KNVB en Geusselt Sport worden daarbij op de hoogte gebracht.

3. Je wordt automatisch overgeschreven naar de nieuwe vereniging (**tenzij Geusselt Sport bezwaar heeft en een blokkade toekent)​​​​​​​​​​​​​

B.2. Indien ​​​​​​​Categorie JO6 tm JO13, pupillenverklaring halen bij de club waar je naar toe gaat en deze laten invullen & tekenen bij Geusselt Sport.

 

**Wanneer heeft Geusselt Sport bezwaar tegen je verzoek tot overschrijving of zal een pupillenverklaring niet getekend worden ?

Indien je niet voldaan hebt aan:

- het volledig betalen van de contributie                                                                                                   

- het betalen van boetes als gevolg van gele en/of rode kaarten                                                                                

- het inleveren van spullen, die je in bruikleen hebt zoals tenue, trainingspak, sporttas

Zolang niet aan 1 or meerdere voorwaarden is voldaan, wordt geen medewerking verleend tot overschrijving. 

 

Belangrijk is dat u alles schriftelijk of via mail afhandelt !!!


Van spelend naar steunend/niet spelend lid...Hoe?

U kunt dit melden vóór 1 juli van het lopende seizoen door

- het inleveren van een brief in de bestuurskamer

- sturen brief naar Secretariaat Geusselt Sport, corr.adres. Kasteel Cortenbachlaan 53, 6222 VV Maastricht

- of een mail naar de ledenadministratie: ledenadministratie@geusseltsport.nl

Met ingang van 1 juli wordt men niet spelend en daarmee steunend lid van Geusselt Sport.
Wij zorgen voor aanpassing van het lidmaatschapsbedrag. Hiervan ontvangt men geen bevestiging.