Contributie :: Geusselt Sport

Contributie

Contributiebedragen

Seizoen 2021-2022    
Senioren 175
JO19 133
JO13 tm JO17  
JO7 tm JO12  
tm JO6 (Pingeleerkes)  
Veteranen / 7x7 72
Trainend senioren/jeugdlid 72
Spelend lid & actief vrijwilliger 72
Niet spelend / Steunend bondslid 50
Bestuurslid 50
     

Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf de maand van aanmelding.

Juli-Sept 100% ; Okt-Dec 75% ; Jan-Mrt 50% ; April-Juni 25% van het hoofdbedrag.

Het lidmaatschap na 1 juli opzeggen, betekent weer contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen.


Betalingswijze contributie

Betaling dient te geschieden door middel van incasso (doorlopende machtiging)  volgens de Europese betaalmarkt SEPA. Geusselt Sport (incassant ID NL42ZZZ146254260000) zal in de door u aangegeven termijn(en) incasseren met als kenmerk (mandaat ID) uw lidmaatschapsnummer.

Rekeningnummer Geusselt Sport : IBAN NL71INGB0001209302 - BIC code INGBNL2A

Op onderstaande data wordt automatisch geïnd. Inning geschiedt in 1, 2 termijnen.

26 aug       1 termijn
26 aug   27 jan.   2 termijnen

 

Geusselt Sport maakt gebruik van een extern systeem genaamd ClubCollect.
Het werken met een extern systeem brengt enkele kosten met zich mee die wij deels doorberekenen naar de leden.

Geen termijnkosten voor 1 inning, 2 of 4 termijnen: €1.00 per keer dat geïnd moet worden
Administratiekosten: €1.00 per inning
Storneringen/terugboekingen klant: €2.50 boete per stornering
1ste herinnering: €5.00 boete
2de herinnering: €5.00 boete