Jeugdsportfonds :: Geusselt Sport

Jeugdsportfonds

Beste ouders, verzorgers,

Er komen geregeld vragen over ondersteuning en tegemoetkoming in de kosten gekoppeld aan het lidmaatschap bij Geusselt Sport voor wat betreft contributie/sportkleding.

Een mogelijkheid is dan aanvraag doen bij het zogenaamde JEUGDSPORTFONDS (JSF).

JSF zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Zij betalen de contributie en vergoeden de sportspullen.

Een kind komt in aanmerking voor een bijdrage als het voldoet aan de criteria van het Jeugdsportfonds dat actief is in de (woon)omgeving van het kind. Het bedrag dat wij vergoeden is €225.- per kind per jaar.

Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds bij u in de omgeving. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair.

Welke spelregels gelden er verder bij Geusselt Sport in relatie tot het Jeugdsportfonds ?

- Voordat de aanvraag wordt gedaan, wordt eerst een volledig inschrijfformulier ingevuld.

- Vooraf wordt een borg van 15 euro voldaan. Na goedkeuring en uitbetaling door JSF, worden deze terugbetaald aan de aanvrager.

- Aanvragen bij Geusselt Sport lopen alleen via Roy Hulst. Mocht u een andere intermediair / contactpersoon hebben, dan kunt u dat aan Roy doorgeven. Dit om te voorkomen dat er dubbele aanvragen gedaan worden.

Wij hebben binnen Geusselt Sport zelf een intermediair/contactpersoon, werkzaam bij Trajekt, die rechtstreeks aanvraag kan doen bij het Jeugdsportfonds ! Dit is Roy Hulst en hij kan u helpen met de aanvragen.

Ter controle kan er gevraagd worden naar documenten (bijvoorbeeld een overzicht van uitkering, salaris, etc) waaruit blijkt dat u recht heeft op een aanvraag bij het Jeugdsportfonds.

Meer info is te vinden op www.allekinderendoenmee.nl