Contributieinning via ClubCollect :: Geusselt Sport

Contributieinning via ClubCollect

  30 aug. 2021   Admin2


Geusselt Sport gaat gebruik maken van een extern systeem genaamd ClubCollect en dat betekent dat er eea veranderd in de inning van de contributies.
 
Voor de eerste inning ontvangt iedereen een mail waarin men kan aangeven hoe men wil betalen.
Dit kan in termijnen, automatisch incasso en overmaken via ideal.
Ook zijn er extra kosten verbonden aan het versturen van herinneringen, storneringen, betaling in termijnen, etc.
Hieronder nogmaals alles informatie betreffende de contributie-inning via ons nieuwe systeem Clubcollect.
 
Het werken met een extern systeem brengt enkele kosten met zich mee die wij deels doorberekenen op de leden.

Geen termijnkosten voor 1 inning, 2 of 4 termijnen: €1.00 per keer dat geïnd moet worden
Administratiekosten: €1.00 per inning
Storneringen/terugboekingen klant: €2.50 boete per stornering
1ste herinnering: €5.00 boete
2de herinnering: €5.00 boete

Kortom, zorg dat je netjes op tijd betaald en voorkom extra kosten. De extra kosten moeten wij betalen aan ClubCollect voor het verrichten van de extra handelingen en werkzaamheden en worden doorberekend aan het desbetreffende lid. Bij het niet nakomen van betalingen kan het bestuur bepalen dat je niet meer mag trainen en deelnemen aan wedstrijden!

Zoals vorig seizoen aangegeven krijgen de spelende leden, die vorig seizoen al lid waren en contributie hebben betaald, dit seizoen een korting van 25% op de contributiebijdrage. Tevens zal er dit seizoen géén verhoging plaatsvinden van de contributies.

Leden die géén gebruik maken van automatisch incasso worden verzocht de contributie z.s.m. te voldoen bij de penningmeester. Uiteindelijk zullen wij volledig overstappen op automatisch incasso.