EXTRA ingelaste Algemene LedenVergadering do 21 april ! :: Geusselt Sport

EXTRA ingelaste Algemene LedenVergadering do 21 april !

  • Home
  • Nieuws
  • EXTRA ingelaste Algemene LedenVergadering do 21 april !

  8 apr. 2022   Admin2


Beste leden van Geusselt Sport,

Donderdag 21 april zullen wij een extra ingelaste ledenvergadering inplannen.
Deze zal plaatsvinden in de kantine van Geusselt Sport om 21.00 uur.
 
Bestuur verzoekt de leden DRINGEND om aanwezig te zijn !

De agendapunten voor deze avond zijn:

1. Opening en welkom


2. Financiën 2020-2021 -> kascontrole

3. Vooruitblik vacatures en bestuur 2022-2023

- Aftreden Eddy Lathouwers
- Aftreden Sjef Zwackhalen
- Johnny Elissen en Roy Hulst stellen zich niet herkiesbaar
- Vacatures vrijwilligersfuncties
- Vacatures bestuursleden (voorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid 1 en algemeen bestuurslid 2)
- Kandidaatstelling bestuursfuncties
- Kandidaatstelling voorzitterschap (Jack Tuwet)

4. Stemronde voorzitterschap
Deze stemronde zal plaatvinden middels anonieme stembriefjes. 
 
Leden die niet aanwezig kunnen zijn, mogen iemand anders machtigen om hun stem uit te brengen.
 
5. Rondvraag en afsluiting
 

* DE KOMENDE TWEE WEKEN KUNNEN GEGADIGDEN ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN BESTUURSFUNCTIE.
DIT KAN ALS ER TEN MINSTE 3 LEDEN AKKOORD GEVEN VOOR DEZE KANDIDAATSTELLING OF VIA HET BESTUUR *
 
Heeft u als lid nog agendapunten?
Dan verzoeken wij u deze uiterlijk door te geven vóór maandag 18 april aan bestuursleden of via info@geusseltsport.nl .

Met vriendelijke groet,
Bestuur Geusselt Sport