Sponsorplan :: Geusselt Sport

Sponsorplan

De inkomsten die sponsoring voor Geusselt Sport genereert dienen als aanvulling op het totaal aan inkomsten. Met deze extra inkomsten kan het kwaliteitsniveau voor de leden worden verbeterd. Teneinde het beleid en de uitvoering van de sponsoring structuur te geven heeft Geusselt Sport een sponsorcommissie ingesteld. Deze sponsorcommissie draagt zorg voor een sponsorplan. Tevens zal de sponsorcommissie de uitvoering verzorgen van het sponsorbeleid (werving sponsors, presentatiemap, administratie, vervaardigen reclame-uitingen, etc.).

De sponsorcommissie bestaat uit een bestuurslid/kartrekker en een aantal ondersteunende leden. De kartrekker van de sponsorcommissie maakt onderdeel uit van het bestuur van Geusselt Sport. De sponsorcommissie verzorgt het sponsorplan en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Er zal een actuele administratie rond de sponsorcontracten worden gevoerd en zal in samenwerking met bestuur voor naleving van contracten zorgdragen. Tijdens de jaarlijkse ALV-vergaderingen zal een jaaroverzicht gepresenteerd worden. Het is tevens de denktank als het gaat om nieuwe vormen van sponsoring.

 

Download Sponsorplan

 

Doel :

De sponsorcommissie heeft zich ten doel gesteld het genereren van gelden ten behoeve van de voetbalvereniging Geusselt Sport. Met de gelden die bijeengebracht worden kan Geusselt Sport de kwaliteit aan haar leden blijven bieden die zij nodig acht als het gaat om de sportbeoefening en alle randvoorwaarden die daarbij nodig zijn. De commissie streeft naar een sponsor omzet die de begroting van seizoen 2016-2017 dekkend maakt. Daarna zal er per jaar een omzet bepaald worden die zij wil realiseren.

Visie :

Vanuit het sponsorbeleid heeft de sponsorcommissie een werkwijze voor ogen die passend is bij een vereniging als Geusselt Sport:

• Sponsoring is vooral gunnen vanuit betrokkenheid

• We bieden voor elk wat wils in deze wat moeilijke tijd

• We maken heldere afspraken over de tegenprestaties

• We werken samen vanuit wederzijdse toegevoegde waarde

• We gaan met respect en zorg om met de goede naam van sponsor en club

 

 Download Sponsorplan