CORONA NIEUWSBRIEF 2 :: Geusselt Sport

CORONA NIEUWSBRIEF 2

  5 apr. 2020   admin


Beste allemaal,

Corona treft ons allemaal. Angst is een emotie die ons niet moet gaan beheersen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het blijven onzekere tijden en laten we hopen dat deze periode snel achter ons ligt.

Geusselt Sport bestaat 100 jaar. Heel wat werk is verzet en de voorbereidingen van een mooi feest waren in volle gang. Maar de tijd van feesten is even voorbij en omgeslagen in een periode van onzekerheid, verveling maar voor velen ook verdriet en angst. Het overlijden van Ed Rehorst en de berichtgeving over andere zieke leden bereiken onze vereniging.

Ondanks deze verschrikkelijke feiten zien we ook veel positieve ontwikkelingen. Een crisis als deze brengt ons ook weer samen. Mensen hebben oog voor elkaar, verzinnen samen allerlei initiatieven om elkaar te helpen of bieden troost aan mensen die ziek of eenzaam zijn. Ook dat is onze samenleving en dat maakt ons sterk. Die saamhorigheid zien we ook terug in onze vereniging.

Als bestuur zijn we druk bezig met het in kaart brengen van de schade en consequenties die voortvloeien uit de genomen maatregelen. Maar we doen dat als bestuur niet alleen want de steun van leden is er wel en dat stemt ons positief. Hartverwarmende berichtjes van leden maken dat wij als bestuur die steun ervaren als een warme deken die ervoor zorgt dat we er niet alleen voor staan. Die warme deken zien we ook op veel plekken in de samenleving terug komen en maakt dat we ons door deze corona-crisis heen slaan. Dat gaat ons zeker lukken. Laten we op elkaar vertrouwen en oog hebben voor elkaar.

Wij wensen iedereen heel veel kracht, sterkte en wijsheid toe. Blijf gezond en haw pin!

Namens het bestuur,
Sjef Zwackhalen Voorzitter Geusselt Sport

 

De gezamenlijke Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen
Het coronavirus is duidelijk aanwezig in onze maatschappij. Een van de gevolgen is dat ook de sportparken in Maastricht gesloten blijven en er dus niet gevoetbald kan worden. Om dit in een breder perspectief te bekijken waar we elkaar kunnen helpen en ondersteunen, is recent het initiatief opgezet om met de besturen van alle Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen (op afstand) in overleg te gaan. Van daaruit is deze 2e update opgesteld over de gang van zaken omtrent het coronavirus, onze verenigingen en onze sportparken. Dit naar aanleiding van de verlengde maatregelen en adviezen van de overheid en het RIVM van dinsdag 31 maart.

Veel gezondheid toegewenst
Wij zijn ons ervan bewust dat de huidige opgelegde maatregelen en richtlijnen van het RIVM alleen kans van slagen hebben het virus beheersbaar te krijgen wanneer wij ons allen aan de afspraken houden. Voor dit moment willen wij al onze leden, familie, sponsors en medemensen veel sterkte en vooral veel gezondheid toewensen.

Sportparken langer gesloten
Wij houden de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de KNVB nauwlettend in de gaten en volgen deze op. Als gevolg van de verlengde maatregelen en adviezen van de overheid en het RIVM van dinsdag 31 maart zijn we genoodzaakt in samenspraak met gemeente Maastricht onze sportparken nog langer te sluiten, in principe voorlopig tot 28 april a.s. maar de kans bestaat dat het nog langer gaat duren. In de loop van de maand april zal dit definitief duidelijk worden. We houden jullie op de hoogte over de gevolgen van, en sportieve mogelijkheden op onze sportparken.

KNVB bericht
Voor nu willen we een update van de KNVB doorsturen naar aanleiding van de verlenging van de coronamaatregelen tot eind april.
Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is."

KNVB: amateurvoetbalcompetities per direct gestopt
Zie https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat

Dit alles betekent concreet dat de amateurvoetbalcompetities seizoen 2019-2020 wat betreft het spelen van wedstrijden per direct is geëindigd. Hierbij worden geen standen opgemaakt, en zullen er geen teams promoveren of degraderen. Voor verdere vragen over het coronavirus en deze beslissing van de KNVB verwijzen we naar de site van de KNVB.
https://www.knvb.nl/coronavirus

Financiële gevolgen voor amateurverenigingen in Maastricht
Er zijn ondertussen enkele vragen aan onze besturen gericht over de financiële gevolgen van deze crisis voor onze verenigingen. Beslissingen nemen heeft immers ook consequenties. Deze kunnen we momenteel nog niet goed overzien.De kosten die doorgaans gedekt zouden moeten worden met de kantine-opbrengsten, de te ontvangen contributies en sponsorgelden blijven in principe doorlopen. Wetende dat de kantine-opbrengst hierbij is weggevallen vanaf half maart zijn we in ieder geval blij dat de overheid, de gemeente Maastricht en de KNVB ons proberen te helpen met verschillende noodmaatregelen en opties voor uitstel en wellicht afstel van betalingen.

Tot slot
Waar mogelijk bekijken we de financiële en sportieve aspecten samen met alle andere besturen om zodoende alle mogelijkheden te onderkennen en bij al deze mogelijkheden elkaar te ondersteunen en eenduidig te handelen naar elkaar maar zeker ook naar leden, leveranciers, sponsoren en overige derde partijen. Het belangrijkste vinden wij echter om samen door deze bijzondere tijd te komen. In het nawoord wordt dit persoonlijk toegelicht door de voorzitters van de Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen.

Hou jullie haaks, blijf gezond en let een beetje op elkaar!

Met vriendelijke groet,
DE BESTUREN VAN ALLE MAASTRICHTSE AMATEURVOETBALVERENIGINGEN

 

Nawoord bestuur IBC’03
Beste leden,

In eerste instantie  gaat ons medeleven uit naar iedereen die direct of indirect met het Coronavirus te maken heeft en onze bewondering en een speciaal woord van dank uitgaat naar alle zorghulpverleners in deze crisistijd.

Laten we samen proberen gezond en positief te blijven en onze sociale en maatschappelijke inzet richten op de toekomst. En omdat voetbal op dit moment van ondergeschikt belang is voor ”OOS CLUPKE” ons voorbereiden op het komend voetbalseizoen 2020-2021 dat het een sportief maar vooral gezond jaar mag worden.

Wij danken iedereen voor jullie begrip en solidariteit in deze moeilijke tijd.

Namens het bestuur,
Matth Ubachs Penningmeester IBC ‘03

 

Nawoord bestuur RKSV Leonidas-W
Beste Leonidas luij,

De coronacrisis is inmiddels wereldwijd een gezondheidsprobleem én een economisch probleem van ongekende omvang. In deze gezamenlijke nieuwsbrief staat belangrijke communicatie, die hoeven wij dus niet te herhalen.  \

Johan Cruyff leerde ons al dat elk nadeel ook zijn voordeel heeft. Wij zijn hiel gruuts dat de bestuurders van de Mestreechse voetbalclubs, mede door de coronacrisis, innig samen werken.

Onze vereniging Leonidas kenmerkt zich in haar gehele 80 jarige bestaan door een grote onderlinge band van de leden, hun familieleden en kennissen naar elkaar en naar de gemeenschappen, met Wolder als kernwijk. In en zeker ook na een crisis is deze bijzondere band hard nodig om te overleven en elkaar te ondersteunen tijdens de crisis. Na deze crisis is deze bijzondere band ook weer hard nodig om te heropbouwen waarmee we bezig waren. 

We zaten in seizoen 2019-2020 in een positieve flow. Organisatorisch, bestuurlijk, financieel, erfpachtmogelijkheden, kantinebezoek, trainersstaf, elftalleidingen en zeker ook sportief hebben we mooie positieve stappen kunnen maken. Verschillende teams staan (officieel nog steeds) aan kop in de competitie 2019-2020 (zoals ons 1e, 2e en zaalvoetbalteam). Maar zonder officiële kampioenen is het voetbalseizoen 2019-2020 abrupt beëindigd. Gelet op de omstandigheden moeten en kunnen we dit accepteren.

Kiek neet um, meh loer nao veure  is een toepasselijk liedje van Hub Adriaens.

Samen moeten we zorgen gezond te blijven. Daarnaast positief blijven en onze inzet richten op onze toekomst en het voetbalseizoen 2020-2021, waarbij we samen de goede flow van seizoen 2019-2020 weer kunnen oppakken en verder kunnen uitbouwen.

Wij danken onze leden, staf, vrijwilligers, sponsors, supporters en aanhangers voor jullie begrip, ondersteuning en vertrouwen. Laten wij elkaar op de hoogte houden en ondersteunen, in slechte en in goede tijden. Samen blijven we sterk.

Namens het bestuur,
Jan Meertens Voorzitter R.K.S.V. Leonidas-W

 

Nawoord bestuur RKASV
Beste (Ere)leden RKASV,

Ten eerste willen we stil staan bij onze leden, die direct ofwel indirect getroffen zijn door het Corona virus. Wij wensen dan ook iedereen veel sterkte in deze periode.

Op sportief gebied, is aan alles abrupt een einde gekomen dit seizoen. Dit is voor iedereen een hele vreemde gewaarwording. Maar in deze tijd van #blijf thuis, zijn er nu veel belangrijkere zaken aan de orde. Wij hopen dan ook dat iedereen gezond blijft.

Het heeft ook een positieve kant, zoals deze samenwerking met alle Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen. Hieruit halen we ook weer energie, om toch alles in orde te maken voor het komend seizoen. Zodat iedereen straks weer lekker kan voetballen.

Namens het bestuur,
Eric Mulkens Voorzitter RKASV

 

Nawoord bestuur RKHSV

Beste leden, ouders, familie, buurtgenoten, Mestreechteneren, Leef lui,

Voetbalseizoen 2019-2020 is voorbij. Vervroegd door de coronacrisis. Landelijk is gekozen voor de gezondheid van ons allen, een terechte beslissing, ook al doet het ons pijn om te zien dat we niet meer gezellig in onze sportkantine of op ons zonnig dakterras kunnen genieten van het mooie spelletje wat ons verbroederd en vermaakt. Maar ooit komt een eind aan deze coronacrisis, en hopen we iedereen weer te mogen verwelkomen. Langs deze weg wensen we iedereen veel sterkte in deze bijzondere periode, zeker als het coronavirus je in directe nabijheid treft, op welke manier dan ook. Door met z'n allen ons te houden aan de richtlijnen van onze regering en het RIVM dragen we bij aan de afvlakking van het aantal besmettingen, en kunnen we ervoor zorgen dat we zo snel als mogelijk weer de draad van het dagelijks leven kunnen oppakken. Haw pin!

Als bestuur zijn we overigens op de achtergrond bezig met de verdere ontwikkeling van de club. We zaten immers in een enorme positieve flow, en die ontwikkeling zetten we zeker door richting de toekomst. De komende periode wordt dan ook effectief gebruikt om zaken op te pakken die wellicht zijn blijven liggen, waarvan een hele belangrijke al zichtbaar is: (nog) meer samenwerking met alle Mestreechse amateurvoetbalclubs, om elkaar buiten de lijnen (nog) verder te helpen, te ondersteunen en kennis te delen. Zeg maar elkaar beter maken op allerlei vlakken. De gezamenlijke acties en nieuwsbrieven tijdens deze coronacrisis is een eerste mooi zichtbaar resultaat naar de leden. De intentie is om dit in de toekomst verder uit te bouwen.

Binnenkort zal duidelijk worden vanuit de KNVB, de gemeente en onze club zelf op welke manier het nieuwe seizoen opgestart zal gaan worden. Vele vragen zullen daarmee beantwoord worden. Zo zal zeer waarschijnlijk het onderhoud van de grasvelden vervroegd worden zodat we al snel in de zomerperiode weer de beschikking hebben over alle velden. Dientengevolge zal duidelijkheid komen over onze evenementen zoals het eigen jeugdtoernooi. En ook de nieuwe teamindelingen worden al besproken.

Dit alles wordt vervolgd. Voor nu wensen wij iedereen het allerbeste toe, we hopen dat iedereen zo goed en gezond mogelijk door deze periode komt en “veer zien us”.

Namens het bestuur,
Ralph Mak Secretaris RKHSV

 

Nawoord bestuur RKSV Heer
Beste allemaol,

In dizze tied vaan corona wil iech uuch vaanaof dis plek toch laote wete tot ver met us clubke, op aofstand, met elkaar in de slaag zien met ut oug geriech op de towkoms. De competities zien gedoon en ver goon met maan en mach aon de geng um uuch, es de maotregele ut towlaote, weer vaan harte welkom te heite op us sportpark Rabobank um weer uns awwerwets same te zien. Veer kinne alle support en steun gebruuke um same met uuch de sjouwers weer droonder te zette. In dees nuijtsbreef een sjrieve dat ver met alle Mestreechse clubs hubbe opgezat, dit gief aon tot ver elkaar versterken. Dit blieve veer ouch doen es dalik weer alles normaal is. Behalve op ut veld netuurlik. Help elkaar, steun elkaar en zeet veurziechtig. Tot gaw, roed greun hoera.

Naomes ut bestuur,
Ruby Koenen Voorzitter RKSV Heer

 

Nawoord bestuur RKVVL/Polaris
Beste sportvrienden,

Ten eerste willen wij ons richten tot onze leden die direct dan wel indirect getroffen zijn door het Corona virus; onze gedachten zijn bij jullie en we wensen jullie enorm veel sterkte in deze periode.

Daarnaast, ook wij, als bestuur, worden getroffen door deze crisis. We zijn op de achtergrond hard bezig (ook in samenwerking met andere verenigingen) om aanpassingen en oplossingen te realiseren in deze tijden. Geen leuk bericht afgelopen week (einde voetbal seizoen), maar des te meer begrijpelijk en we respecteren dit besluit, omdat (de algemene / algehele) gezondheid voorop staat.

Ten laatste, we wensen iedereen gezondheid toe de komende periode en respecteer de maatregelen. Op naar volgend seizoen, waarvoor wij al enorm hard de voorbereidingen aan het maken zijn.

Namens het bestuur,
Jean-Paul Eijmael Voorzitter RKVVL/Polaris

 

Nawoord bestuur SC Jekerdal
Geachte leden, vrijwilligers, ouders, sponsoren en andere belanghebbenden van SC Jekerdal,

Het coronavirus houdt ons allemaal in een stevige wurggreep. De effecten hiervan zijn voor ons allemaal dagelijks merkbaar, soms zelfs van heel dichtbij. We hebben allemaal onze persoonlijke zorgen. Misschien ben je zelf of is een van je dierbaren ziek en maak je daar vreselijk zorgen om. Misschien heb je zorgen omdat je dierbaren niet meer kunt bezoeken omdat ze in een verpleegtehuis zitten. Misschien heb je zorgen over wat er met het werk en inkomen gaat gebeuren? Het zijn onzekere tijden waar we plotsklaps in zijn beland. Gelukkig zien we om ons heen ook saamhorigheid ontstaan. Mensen die oog hebben voor elkaar, mensen werkzaam in vitale beroepen die een hart onder de riem wordt gestoken. Samen staan we sterk.

Ik doe daarom een oproep tot solidariteit: we hebben elkaar keihard nodig in deze uiterst onzekere tijd. Want ook bij SC Jekerdal maken we ons zorgen over de impact van het virus. In een separate brief aan u allen zal meer (detail)uitleg worden gegeven hierover.

Een punt wil ik wel alvast hier uitlichten: de besturen van de Maastrichtse voetbalverenigingen hebben namelijk een samenwerkingsverband in het leven geroepen. Samen zoeken wij naar mogelijkheden en oplossingen. We hebben met dit gremium al besloten ook na het coronavirus te blijven samenwerken daar waar mogelijk. Berichtgeving vanuit deze samenwerking staan “1 op 1” op onze website (www.scjekerdal.nl).

Een hartelijke groet,

Namens het bestuur,
Emile Slijpen Voorzitter SC Jekerdal

 

Nawoord bestuur VV Daalhof
Beste leden, sponsoren, vrijwilligers, supporters en allen die VV Daalhof een warm hart toedragen,

Namens het bestuur wensen wij iedereen veel sterkte en kracht toe om door deze moeilijke periode te komen.Mee dan ooit is het nu van belang om samen onze krachten te bundelen en verenigd te blijven.

Aan het seizoen 2019/2020 is helaas, maar wel begrijpelijk, een onverwacht einde gekomen. Diverse jeugdteams en alle vier onze seniorenteams streden mee voor de prijzen, maar uiteindelijk zullen wij de genomen beslissing moeten respecteren.

Laat de afgelopen voetbalperiode de basis zijn om door te blijven gaan op de weg die wij samen zijn ingeslagen.

Wij als bestuur zijn blij met de samenwerking die is ontstaan tussen de besturen van alle Maastrichtse voetbalverenigingen. Hierin wordt kennis en communicatie met elkaar gedeeld met als doel samen zo goed mogelijk door deze lastige fase heen te komen. Samenwerken en saamhorigheid is daarvoor een belangrijke basis.

Een speciaal woord van dank aan al onze sponsoren en vrijwilligers voor de ondersteuning in de afgelopen periode. Respecteer de genomen maatregelen dan hopen wij u in een goede gezondheid weer te mogen begroeten.

Namens het bestuur,
Rudy Rapati Voorzitter VV Daalhof

 

Nawoord bestuur VV Scharn
Beste sportvrienden,

Waar we ons tot ongeveer een maand terug nog zorgen maakten over een eventuele plek in de nacompetitie, maken we ons de laatste weken meer zorgen over iets dat vele malen groter is dan voetbal alleen: gezondheid. Een veilige omgeving voor onze familie, vrienden en naasten.

Juist in deze dagen merk je hoeveel waarde de mensen om je heen hebben. Op welke manier de vereniging eenieder met elkaar doet verbinden. We kunnen op elkaar rekenen en zorgen voor elkaar.

Inmiddels heeft de KNVB besloten dat de competitie niet meer wordt hervat en de overheid heeft bepaald dat sportcomplexen zeker t/m 28 april gesloten blijven. Voorlopig dus even geen training, wedstrijd of gezellig een drankje doen na training of wedstrijd.

Door deze besluiten zien wij als bestuur, dat de vereniging voor een grote financiële uitdaging komt te staan. De vereniging wordt geconfronteerd met een aanzienlijke inkomstenderving (kantine, toernooien activiteiten, tappen etc.). Wij maken dan ook dankbaar gebruik van de steunmaatregelen van de Gemeente Maastricht, landelijke overheid, KNVB en onze leveranciers. Op de achtergrond werken diverse commissies hard om dit voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan de sportieve ambities voor volgend seizoen, ook dat moet zijn doorgang vinden. We zijn immers een voetbalvereniging.

Het is juist nu belangrijk dat vv Scharn blijvend kan rekenen op jullie steun; leden, supporters, sponsoren, leveranciers en ieder die vv Scharn een warm hart toedraagt.
Samen komen we uit deze crisis en gaan we volgend seizoen met vertrouwen tegemoet.

Namens het bestuur,
Cheng Vermanen Vicevoorzitter/Jeugdvoorzitter VV Scharn

 

Nawoord bestuur VV SCM
Beste leden, supporters, sponsoren, vrienden en bekenden,

Zoals jullie weten heb ik pas sinds kort de “bal” van Jan Wijnants als voorzitter overgenomen. Jullie hebben mij helaas nog niet veel gezien, mijn excuses hiervoor, dit gaat zeker veranderen op het moment dat alles, zowel privé als zakelijk weer in een rustiger vaarwater is gekomen. Mijn dank dan ook aan alle bestuursleden die mijn taken hebben waargenomen en zeker nu in deze zware en vervelende tijd.

Als eerste wil ik namens het bestuur jullie allen in deze super trieste periode heel veel sterkte en gezondheid wensen, het coronavirus heeft een groot gedeelte van onze samenleving lam gelegd, zo ook ons clubje.

Ondanks dat ook wij als bestuur getroffen zijn door dit virus blijven wij, samen met de andere Maastrichtse voetbalclubbesturen doorgaan, veer hawwe pin. Het bericht dat alle amateurvoetbal voor dit seizoen is gecanceld was een vervelende maar begrijpelijke mededeling. Maar ik wil niet alleen negatief zijn, het heeft ook iets mooi opgeleverd. De besturen van de 043 clubs hebben een top samenwerkingsverband in het leven geroepen, samen zoeken wij naar mogelijkheden en oplossingen. We hebben met dit gremium al besloten ook na het coronavirus te blijven samenwerken daar waar mogelijk. Samen zijn we sterk.

Voor de komende tijd wens ik jullie, je familie vrienden en kennissen heel veel sterkte in deze periode, houd je aan de regels en maatregelen dan zien wij ons in goede gezondheid komend seizoen weer. Met al jullie vragen kunnen jullie natuurlijk altijd terecht bij een van onze bestuursleden.

Sportieve groet, Namens het bestuur,
Roger in de Braekt Voorzitter VV SCM

 

Nawoord bestuur Willem I
Beste leden, supporters, vrijwilligers, sponsoren en iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt,

Het voetbalseizoen zit er op. Dat was de harde boodschap van de KNVB afgelopen week. We hadden het allemaal al verwacht maar de klap was er niet minder door.

Denkende aan alle families met zieke of zelfs overleden mensen rondom ons is het eerst zaak dat de samenleving eerst weer gezond wordt en blijft.

Zo ook onze vereniging. Het bestuur van Willem 1 is behalve binnen de vereniging ook samen met alle andere Maastrichtse voetbalclubs bezig om zoveel mogelijk samen te werken in deze vreemde periode en er zo goed mogelijk uit te komen.

Wij hebben elkaar nu hard nodig en zetten samen alle zeilen bij om de om onze geliefde sport zodra het weer kan op te pakken.

Wij wensen jullie allen een goede gezondheid toe en hopen jullie weer gezond en wel bij ons klubke te zien zodra het weer mogelijk is. Haw pin!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Roel Schoenmaeckers Voorzitter Willem I